SALUTACIÓ

92Mitjançant aquestes línies us volem trametre una cordial salutació a l’hora que volem posar el PARC FERROVIARI DE MARTORELL a disposició de la ciutadania, tot reivindicant la seva condició d’equipament cultural especial.

 La nostra vocació de servei ens encoratja a presentar aquest projecte amb un clar objectiu, el de la preservació del nostre patrimoni ferroviari, tota vegada que ens proposem poder fer-lo comparable a d’altres iniciatives, que amb èxit, es donen en altres països del nostre entorn.

Així, el PARC FERROVIARI DE MARTORELL té com a objectiu desenvolupar una iniciativa protagonitzada pel sector privat amb la que donar satisfacció a totes aquelles persones interessades en el món del ferrocarril o amb sensibilitat cap al nostre passat industrial, les quals es troben amb la pobra realitat que avui se’ns ofereix.

Les diferents entitats que participen amb nosaltres en aquesta iniciativa posen de manifest amb el seu treball i la seva voluntat, la seva consciència i compromís amb la nostra societat. Totes elles han mostrat la ferma voluntat per escometre aquest objectiu concret en defensa del nostre patrimoni industrial.

Amb l’exhibició i ús del nostre material històric ferroviari volem fer palès que aquest patrimoni ha de tenir un caràcter viu i confiem que aquest nucli d’activitat que ara fundem serveixi de llavor per a d’altres que en un futur puguin existir, donant com a fruit un caire de normalitat a aquesta faceta tan important del nostre passat.

Benvinguts, doncs, al PARC FERROVIARI DE MARTORELL.

Jordi Sanz – Director