ACCÉS AL PARC

Les condicions de l’accés públic al PARC FERROVIARI DE MARTORELL estan sent definides en aquest moment.

Previament a la seva inauguració seran publicades en aquesta pàgina i donades a conèixer al públic en general.